fordi “det beste kameraet er det man har for hånden”